Wordt u ook Vriend?

In 2021 bestaat de Johanneskerk, het oudste monument van Laren 500 jaar. En dat gaan we vieren! Want de Johanneskerk is niet alleen een belangrijke plek voor geloof en verbinding, maar ook een van de meest belangrijke fysieke onderdelen van de identiteit van Laren. Niet voor niets figureert de Johanneskerk veelvuldig op schilderijen en tekeningen van kunstenaars die zich door Laren hebben laten inspireren. 
We moeten goed zorgen voor onze Johanneskerk, zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten. Daarom vindt er in 2020 een grondige renovatie van het gehele kerkgebouw plaats. 
Om dat mogelijk te maken hebben we de handen ineengeslagen; de leden van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en alle inwoners van de gemeente Laren,  zijn van plan om samen de renovatie mogelijk te maken. 
‘Samen’ betekent dat wij ook uw hulp daarbij kunnen gebruiken; want we zijn er nog niet! Daarom hebben we de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 opgericht. Zodat we samen genoeg middelen voor de renovatie bij elkaar krijgen. Alle beetjes helpen. Op deze website leest u alles over het renovatie-project en hoe u Vriend kunt worden. Regelmatig plaatsen we nieuwe berichten, zodat u goed op de hoogte blijft van onze vorderingen. Wordt u ook Vriend? Ik reken op u!

Nanning Mol
Burgemeester van Laren
Voorzitter Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren had voor de afgelopen maanden een aantal activiteiten georganiseerd waarmee fondsen konden worden geworven. De coronacrisis zette daar een streep door waardoor deze plannen later van start moesten gaan. In de tussentijd zijn er al wel enkele giften binnengekomen waarmee het mogelijk is om na de bouwvakvakantie toch met de renovatie van het interieur te beginnen die in totaal € 500.000,– kost.

De Stichting heeft niet voor niets de naam ‘Vriendenstichting’. Zij die een financiële bijdrage leveren (zie de banner hiernaast), worden Vriend van de Johanneskerk. Zij ontvangen op gezette tijden nieuws en zullen als eersten de resultaten van de renovatie mogen bewonderen. Het Bestuur van de Stichting stelt het zeer op prijs als u financieel wilt bijdragen en daardoor Vriend wordt van de Johanneskerk.

Bij voorbaat veel dank!  

  JA, ik word graag Vriend

Ik ben bereid een bijdrage te geven voor de restauratie en renovatie van de Johanneskerk als cultureel erfgoed in de gemeente Laren, en wil dat doen in de vorm van een:

NL62 INGB 0008 2314 88 t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk

Klik hier om te zien hoe de fiscus u via de ANBI status, tegemoet komt!