Vrienden nog steeds welkom!

Op 17 september 2021 werd gevierd dat de Johanneskerk, het oudste monument van Laren, de leeftijd van 500 jaar had bereikt. De Johanneskerk is niet alleen een belangrijke plek voor geloof en verbinding, maar ook een van de meest belangrijke fysieke onderdelen van de identiteit van Laren. Niet voor niets figureert de Johanneskerk veelvuldig op schilderijen en tekeningen van kunstenaars die zich door Laren hebben laten inspireren. Omdat ook volgende generaties kunnen genieten van dit kerkje, dat door de renovatie in 2020 en 2021 multifunctioneel is geworden, is ook de komende jaren zorg nodig voor de instandhouding van dit cultureel erfgoed. Daar de toren van de gemeente Laren is en het schip van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE), hebben de leden van de PGLE en alle inwoners van de gemeente Laren, samen de renovatie mogelijk gemaakt. 

Er was veel geld voor nodig;  € 300.000,– voor het exterieur en € 500.000,– voor het interieur. De drie ton voor het exterieur kwam bijeen door  € 100.000,–subsidie van de Provincie, € 100.000,– van de gemeente Laren en € 100.000,– van de PGLE. De vijf ton voor het interieur is helemaal opgebracht door de burgerij en enkele bedrijven. Een prachtig resultaat wat mede mogelijk is geworden door de support van de verkregen culturele ANBI-status! Om de fondsen te kunnen werven, is eind 2019 de ‘Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 – Laren’ opgericht. Al vrij snel werd een website samengesteld en via deze, die u nu ook leest, kunt u op de hoogte blijven van dat wat er gebeurd is, maar ook wat de plannen zijn. Belangrijk blijft dat Vrienden zich aansluiten om mee te werken aan het in standhouden van de kerk. Er zijn nog verschillende wensen die gerealiseerd moeten worden. Fondsen kunnen ook worden geworven door het verhuren van de kerkzaal voor concerten, lezingen, diners, presentaties en meer. De Vriendenstichting zal zich voor de exploitatie de komende jaren sterk maken.

Nanning Mol
Burgemeester van Laren
Voorzitter Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren

De Stichting heeft niet voor niets de naam ‘Vriendenstichting’. Zij die een financiële bijdrage leveren (zie de banner hiernaast), worden Vriend van de Johanneskerk. Zij ontvangen op gezette tijden nieuws. Het Bestuur van de Stichting stelt het zeer op prijs als u financieel wilt bijdragen en daardoor Vriend wordt van de Johanneskerk.

Bij voorbaat veel dank!  

  JA, ik word graag Vriend

Ik ben bereid een bijdrage te geven voor de restauratie en renovatie van de Johanneskerk als cultureel erfgoed in de gemeente Laren, en wil dat doen in de vorm van een:

NL62 INGB 0008 2314 88 t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk

Klik hier om te zien hoe de fiscus u via de ANBI status, tegemoet komt!