De naam van de instelling
Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren

Het RSIN/fiscaal nummer is 8608.16.850

Post-/bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres
Torenlaan 57, 1251HH Laren
06 53 121 072
info@johanneskerk500-laren.nl
www.johanneskerk500-laren.nl

KvK- nummer: 76868079

Bankreknummer: NL62 INGB 0008 2314 88
t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk.

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders, beloningsbeleid
Voorzitter: Nanning Mol, burgemeester van Laren
Secretaris: Douwe de Joode, communicatieadviseur,
namens de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE)
Penningmeester: Marc Vos, verzekeringsdeskundige, namens de gemeente Laren
Lid: mevrouw Heleen van Beelen, theologe namens de PGLE
Lid: mevrouw Henriƫtta van der Gaag, inrichtingsadviseur, namens de gemeente Laren
De functies zijn onbezoldigd.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Dit is het eerste jaar 2020, nog niet aan de orde.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling
Dit is het eerste jaar 2020 evenmin aan de orde.

De Stichting heeft een kascommissie benoemd te weten;
de heren Berend Wapstra, namens de PGLE en
Theo de Haar, namens de gemeente Laren.

Klik hier om naar de website van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes te gaan.