De naam van de instelling
Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren

Culturele ANBI status
De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSIN/fiscaal nummer is 8608.16.850

info@johanneskerk500-laren.nl

KvK- nummer: 76868079

Bankreknummer: NL62 INGB 0008 2314 88
t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk.

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders, beloningsbeleid
Voorzitter: Nicolai Gelissen namens gemeente Laren
Secretaris: vacature
Penningmeester: Sebastiaan de Jong namens de Protestantse Gemeente Laren Eemnes
Lid: Fred Drukker namens de Protestantse Gemeente Laren Eemnes.
De functies zijn onbezoldigd.

Kascommissie
De Stichting heeft een kascommissie benoemd te weten;
de heren Berend Wapstra, namens de PGLE en
Theo de Haar, namens de gemeente Laren.

Webmaster
Ruud Ham
webmaster@pglaren-eemnes.nl

Klik hier om naar de website van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes te gaan.