De naam van de instelling
Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren

Culturele ANBI status
De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSIN/fiscaal nummer is 8608.16.850

info@johanneskerk500-laren.nl

KvK- nummer: 76868079

Bankreknummer: NL62 INGB 0008 2314 88
t.n.v. Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk.

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders, beloningsbeleid
Zie voor het huidige bestuurd de website www.johanneskerklaren.nl
De functies zijn onbezoldigd.

Kascommissie
De Stichting heeft een kascommissie benoemd te weten;
de heren Berend Wapstra, namens de PGLE en
Theo de Haar, namens de gemeente Laren.

Webmaster
Ruud Ham
webmaster@pglaren-eemnes.nl

Klik hier om naar de website van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes te gaan.