Al meer dan 500 jaar bepaalt zij het gezicht van Laren: de Johanneskerk. Het historische gebouw aan de Naarderstraat gebruiken wij vooral voor lezingen, concerten en bijzondere diensten zoals een huwelijksvoltrekking of uitvaart. Daarnaast vieren wij er diensten in de week voor Pasen en de zondagmorgendiensten tijdens de zomervakantiemaanden.

Zo lang het landlijk schoon den Batavier behaagt,

En hij naar golvend graan, naar groene velden vraagt,

Zo lang hij naar de stem van Neêrlands heil zal hooren,

Zo lang zal LAAREN ook den Batavier bekooren

Soms rijden wij er kilometers voor om om tijdens onze vakantie die speciale plek te bezoeken; die kathedraal, dat klooster of dat in het glooiende landschap verscholen kerkje. Vaak tref je er landgenoten met dezelfde interesses. Je gaat er binnen, proeft de sfeer, kijkt in bewondering om je heen, maakt foto’s, en brandt een kaarsje. Je wilt weten door hoeveel eeuwen je wordt omgeven en wordt nieuwsgierig naar het ontstaan en de geschiedenis van dat monument. In de reisgids heb je al veel kunnen vinden maar het ter plekke beleven, dat is waar het om gaat. Je wilt meer weten van dat cultureel erfgoed.
Na een heerlijke vakantie kom je thuis en dringt tot je door dat het kerkje in het centrum van jouw dorp Laren, vaak eeuwen ouder is dan die je elders hebt bewonderd; cultureel erfgoed om de hoek!
Die kerk, de Johanneskerk bestaat al ruim vijf eeuwen! Zo’n prachtig monument dwingt op een bepaalde manier respect af. Wij kunnen er trots op zijn maar het moet ook gekoesterd worden! En dat betekent dat het onderhoud behoeft wil je er volop van kunnen blijven genieten. Niet alleen om daar kerkdiensten, trouwpartijen en begrafenissen een waardig onderdak te bieden, maar ook om allen die er graag willen samenkomen, de ruimte te bieden die een kerk van nature biedt; altijd welkom!
Vele door ons over de grens bezochte kerken en kerkjes worden erbarmelijk onderhouden. Dat mag ons culturele erfgoed de Johanneskerk niet overkomen!

Het jubileum van deze bijna 500 jarige is een ideaal moment om dit oudste gebouw van Laren in het zonnetje te zetten. Maar dat zonnetje vraagt wel de nodige euro’s! En die moeten dit jaar worden opgebracht want 2021 is het jubileumjaar!
Laten wij eens kijken hoe dit zonnetje wordt gerealiseerd. Allereerst: het schip van de kerk is van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (PGLE) en de toren van de Gemeente Laren. Tijdens de Beeldenstorm in 1566 is de kerk in bezit genomen door de Protestanten. Napoleon heeft begin 19e eeuw bevolen dat de toren uitkijkpost voor de overheid moest worden. Het eeuwfeest wordt dus door de PGLE en de Gemeente Laren gezamenlijk voorbereid; het totaal is van beide. Al snel werd duidelijk dat er ongeveer 700.000 euro nodig is om interieur en exterieur te renoveren.  De haan van de toren moet worden opgeknapt en het exterieur opnieuw gevoegd. Een lijst van al de noodzakelijkheden voor het interieur staat op deze website. Hier kunt u ook de akte van oprichting van een Vriendenstichting zien. Onder voorzitterschap van burgemeester Nanning Mol, probeert de stichting Vrienden te winnen voor de restauratie van de kerk. De Vriendenstichting heeft de culturele ANBI status ontvangen waardoor het geven en schenken, gemakkelijker wordt.

Even terug naar het begin van dit verhaal. We hoeven geen kilometers om te rijden; het cultureel erfgoed staat al 500 jaar om de hoek, naast het Bonte Paard!

Douwe de Joode
Secretaris  van de Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren  

Oud kerkvoogd Aat Snaterse heeft in het najaar van 2015 een boekje over de geschiedenis van de Johanneskerk uitgegeven. Het boekje is ondertussen helaas uitverkocht. Klik op de afbeelding om de digitale versie te zien.