Verantwoording over het jaar 2020 van het Bestuur van de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren.

Hierin vindt u:

– Verslag van de secretaris

– Verslag van de penningmeester

– Goedkeuring van de stukken door de Kascommissie

Klik hier om de verantwoording te zien.